Novosti > Hunterfrost H-210-Lovac na mraz

Hunterfrost H-210-Lovac na mraz

Hunterfrost H-210-Lovac na mraz

Osnovna namjena HUNTERFROSTA H-210 je pravovremena zaštita od mraza u proizvodnji voća, povrća i grožđa.

Osim za sprječavanje šteta od mraza u voćarstvu, povrtlarstvu i cvjećarstvu na otvorenim prostorima, može se koristiti i kao grijač zraka u plastenicima i staklenicima.

Korištenjem HUNTERFROSTA H-210 poboljšava se rast voćaka tokom cvjetanja pri niskim temperaturama, te se ubrzava proces sušenja plodova nakon kiša.

Sistem rada HUNTERFROSTA H-210 je disperzija toplog zraka po parceli koju želimo obraniti od mraza. Plinska turbina u koju ventilatorom uvlačimo topli zrak sa gorionika plina, upuhuje taj topli zrak po površini parcele do 70 metara na svaku stranu stroja. Plinsku turbinu pokreće traktor minimalne snage 48 kW preko kardana sa maksimalno 540 okretaja u minuti (o/min).

Osnovne prednosti upotrebe HUNTERFROSTA H-210 su što pokriva površinu od 4-8 ha, ima male troškove, te je njegova primjena kao i samo održavanje vrlo jednostavno.

   VIše informacija o stroju i cijenama na :

traktori@traktori.hr
Tel:097/7843 222