Novosti > Ušteda goriva prilikom rada s traktorom

Ušteda goriva prilikom rada s traktorom

Ušteda goriva prilikom rada s traktorom

Sve veća cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu nagnala je sve veći broj poljoprivrednika i farmera na razmišljanje o tome što mogu napraviti da bi smanjili izdvajanja za gorivo.


Stručnjaci se slažu u tome da bi trebalo povećati iskoristivost goriva u traktorima. Proizvođači traktora također posvećuju veliku pozornost potrošnji goriva, tako da proizvode traktore sa sve većom iskoristivosti goriva. Usporedbe radi, traktori iz 1995. imaju u prosjeku 16.5 % više snage u odnosu na traktore iz 1975. uz istu potrošnju goriva.
Međutim, bilo da je traktor nov ili star 15 - 20 godina, postoje mnoge mjere koje poljoprivrednici i farmeri mogu primijeniti da bi uštedjeli novac na gorivu, a samim time i na održavanju traktora i produženju njegovog "života".
 
Cijene goriva rastu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iskoristivost goriva ovisi o mnogo faktora među kojima su: vrsta priključka na traktoru, putna brzina, vrsta tla, dubina obrade, vlažnosti tla, oblik obradive čestice, ostaci biljaka, broj operacija obrade tla, te mnogi drugi.
 

Gume

Smatra se da se u normalnim radnim uvjetima oko 70 % snage dostupne na osovinama prenese na vuču. Gume su medij  preko kojeg se ta snaga prenosi na tlo. Koliko je taj prijenos uspješan ovisi o stanju guma i tlaku u njima.

Tlak u gumama

Različit tlak u gumama
Primjer guma sa različitim tlakom
Ako je tlak u gumama pre velik tada se smanjuje taj prijenos snage. Pre pumpane gume lakše brazdaju meko tlo, smanjuju trakciju, troše se neravnomjerno i uništavaju sam materijal gume.
Ako je tlak u gumama pre nizak (gume nisu dovoljno napumpane) tada se povećava istrošenost bočnih stjenki gume i povećava se vjerojatnost bočnih deformacija te skliznuća sa naplatka.
Gume bi trebale biti napumpane na najniži ispravni tlak dopušten od strane proizvođača gume za teret koji guma nosi.

 

Korištenje starih guma

Iako svi vole nove gume na traktorima, one mogu biti uzrok većoj potrošnji goriva. Nove gume imaju veće ripne, a ako niste u blatu, ripne  nisu dobra stvar. Velike ripne mogu značiti povećanje potrošnje energije. Svaki puta kada se ripna savije, traktor troši energiju koja se ne dodaje energiji koja se koristi za trenutnu radnju. To znači da će gume sa dugačkim ripnama biti manje efikasne, osim u blatnim i vlažnim uvjetima gdje dugačke ripne služe za istiskivanje blata na stranu pomažući traktoru da se ne zaglavi.
Starije gume sa izlizanim ripnama su efikasnije prilikom prijenosa snage na tlo, što pridonosi boljem iskorištenju goriva.Ostalo

Na iskoristivost goriva utječu i drugi faktori vezani uz gume, na primjer preopterećenost, tip guma i broj guma.
Preopterećenost uzrokuje prerano trošenje guma, pretjerano sabijanje tla i povećanje potrošnje goriva uzrokovano povećanim otporom kotrljanja.
Pravilan odabir guma je također od velike važnosti. Stručnjaci preporučuju korištenje radijalnih guma nasuprot dijagonalnim guma. Stručnjaci su otkrili da pravilno napumpana radijalna guma povećava trakciju za 6 % u odnosu na dijagonalnu gumu.
Korištenje duplih guma smanjuje iskoristivost goriva. Duple gume povećavaju plutanje, ali u dobrim uvjetima su nepotrebne. Kada je vrijeme suho i trakcija je dobra što više guma se doda to se više smanjuje iskoristivost traktora. Korištenje trostrukih guma se ne preporučuje. Smatra se da je puno efikasnije koristiti veće duple radijalne gume neko manje trostruke gume. Ako je tlo previše vlažno, tada se ne bi trebalo ni obrađivati pa nema potrebe za trostrukim gumama.

Učinak promjene tlaka u gumama sa prevelikih 20 psi na ispravnih 10 psi (traktor John Deere 8760 sa 20.8R42 duplim gumama)
CIJENA KORIŠTENJA NEPRAVILNOG TLAKA GUMA 

Za površinu od 259 hektara to je ušteda od 352 $ plus 2 sata i 20 minuta - za jednu operaciju obrade tla uz pravilan tlak u gumama.

Priključak 9.75 m Chiesel plug
Traktor John Deere 8760 4WD
Gume Radijalne 20.8R42 duple
Težina traktora 16600 kg
Željena radna brzina 8 km/h
Potrebna snaga 190 KS (141 kW)
Troškovi goriva 0.5 $/L
Troškovi traktora 70 $/h
Troškovi priključka 30 $/h
Troškovi rada 12.5 $/h
UKUPNI FIKSNI TROŠKOVI PO SATU 112.5 $/h
  napumpanost 10 psi napumpanost 20 psi
Proklizavanje u radu 6 % 11 %
Stvarna radna brzina 7.5 km/h 7.2 km/h
Stvarna brzina rada 7.38 ha/h 6.91 ha/h
Stvarni utrošak goriva 53.3 L/h 54.4 L/h
Cijena goriva po satu 26.65 $ 27.22 $
Cijena goriva po hektaru 3.61 $ 3.93 $
Fiksni trošak po hektaru 15.25 $ 16.29 $
UKUPNI TROŠAK PO HEKTARU 18.86 $ 20.22 $
Ušteda vremena = ukupan broj hektara x (1/6.91 - 1/7.38) = ukupan broj hektara / 108,5
Ušteda novca = ukupan broj hektara x (20.22 $ - 18.86 $) = ukupan broj hektara x (1.36 $)

Kratki savjeti :

  • Pravilno napumpana radijalna guma je šest do osam posto efikasnija o dijagonalne. Radijalne gume zahtjevaju više brige od dijagonalnih. Usklađivanje tlaka gume i tereta je ključno za optimalan učinak radijalne gume.
  • Ne prelaziti maksimalno dopušteno opterećenje gume. Pročitati uputstva proizvođača gume za namještanje tlaka u gumi.
  • Redovito provjeravajte tlak u gumama.
  • Koristite pravilan tlakomjer za mjerenje niskog tlaka. Razlika od 2 psi neće imati velik utjecaj na performanse gume napumpane na 30 psi, ali na gumi napumpanoj na 12 psi ili manje to predstavlja pogrešku oko 20 %.
  • Nikada ne prelazite tlak od 35 psi, jer mogu nastati velike štete ili čak osobne ozljede ako se guma odvoji od naplatka.
  • Preporuke tlaka napisane na bočnoj strani gume su maksimalni tlakovi za maksimalno opterećenje. Korištenje ovih tlakova za opterećenje manje od maksimalnog može loše utjecati na učinak.
  • Uvjek pumpajte i balastirajte sve gume na istoj osi na istu razinu.
  • Promjena veličine gume će utjecati na putnu brzinu - faktor koji treba uvjek uzeti u obzir.

 

Veća brzina, manji gas

Za pravilnu iskoristivost traktora treba ujednačiti snagu traktora sa opterećenjem. To znači da traktor od 100 KS koji je opterećen sa 50 KS nije učinkovit kao traktor od 50 KS sa opterećenjem od 50 KS. Nitko neće kupiti traktor od 50 KS i optereti ga sa opterećenjem od 100 KS,ali će mnogi ljudi kupiti traktor od 100 KS i opteretiti ga sa 50 KS opterećenja jer je to jednostavno ljudski način razmišljanja.
Kada opterećenje zahtjeva manje od 65 - 70 % snage traktora, tada farmer/vozač može uštedjeti gorivo tako da ubaci u veću brzinu i smanji broj obrtaja (rpm) da bi održao  željenu brzinu. Tako se motor ponovno opterećuje i vraća u točku u kojoj se gorivo koristi najefikasnije.
Ovim načinom se može uštedjeti od 5 do 30 % goriva po satu za vučenje lakših strojeva na polju (laka obrada tla, sadnja, obrada sijena,  kultiviranje, itd., bez upotrebe kardana - PTO). Traktori sa varijabilnim mjenjačem (CVT ili IVT) čuvaju gorivo automatski.

Ovaj  način nije dobar za rad sa kardanom (PTO) i hidraulikom, jer se smanjuje brzina i brzina odziva.
Potrebno je ostati u radnom opsegu obrtaja motora traktora (za to je potrebno provjeriti dokumentaciju traktora). Općenito je sigurno smanjiti broj okretaja motora za 20 - 30 %.
Odaberite veću brzinu i smanjite gas, uz zadržavanje iste brzine i iste produktivnosti priključka.
Ne preopteretite motor. Ovo se testira tako da se povremeno dodaje gas. Ako motor reagira trenutno  i povećava brzinu, vaše su postavke dobre. Ako reagira sporo, promijenite brzinu na niže ili povećajte gas. Preopterećeni dizel motori se često poznaju po crnom dimu iz ispuha.

Ovaj način uštede goriva potvrdili su mnogi testovi koje je obavio Tractor Test Lab sveučilišta Nebraska na preko 700 traktora u 20 godina. Standardna mjera efikasnosti motora traktora je konjska snaga sat po galonu. Ova formula radi dobro ako se podjeli sa količinom energije koja se koristi. Jedna konjska snaga je jednaka 550 foot pound po sekundi (ili 33 000 po minuti ili 1 980 000 po satu). Potrošnja goriva (KSh/gal) općenito nije pogođena veličinom motora i može se koristiti za usporedbu efikasnosti različitih traktora. Za dizel motore traktora 13.5 KSh/gal je prosječna efikasnost za opterećenje vuče. Vrlo efikasni traktori mogu postići 18.5 KSh/gal za opterećenje kardana (PTO).

Varijabilni mjenjač više štedi

Ručna promjena brzine i gasa štedi gorivo i novac, ali posljednja istraživanja pokazuju da najnoviji automatski varijabilni mjenjači mogu još više uštedjeti gorivo. Usporedba ručnog i IVT mjenjača na istom traktoru John Deere 7810 (155 KS) koja je napravljena na sveučilištu Wisconsin (SAD) je to i pokazala. Ručni mjenjač je ovom tehnikom uštedio 0.90 gal/h na 50 % opterećenosti vuče, dok je automatski IVT uštefio 1.65 gal/h. Ista zapažanja su bila i pri 75 % opterećenju vuče: ručni je uštedio 0.78 gal/h, a IVT je uštedio 1.16 gal/h.

 

Balastiranje i proklizavanje kotača

Prednji uteg
Prednji uteg
 Proklizavanje kotača je važno jer je ono indikator snage koja se preko osovina prenosi na vuču i trospojnu vezu. Proklizavanje se kontrolira težinom traktora ili balastiranjem. Većina poljoprivrednika dosegne maksimalnu iskoristivost snage traktora samo 15 - 20 % vremena. Imajući to na umu, postavljanje utega na traktor za tipično opterećenje, a ne za maksimalno, će smanjiti potrošnju goriva.
Obično se na otežavanje traktora gleda iz najgoreg scenarija. Za opterećenje traktora od 10 t dva tjedna godišnje, traktor se obično balastira za to opterećenje svih 52 tjedna u godini. Bolje bi bilo balastirati traktor za terete od otprilike 7 t. To znači da će traktor malo "patiti" dva tjedna u godini, ali je to mnogo efikasnije nego da nosi utege ostalih 50 tjedana u godini.
Idealno bi bilo balastirati traktor za svako specifično opterećenje, ali je to velika gnjavaža za poljoprivrednike. Ključ balastiranja je odrediti brzinu potrebnu za određenu operaciju i opterećenje. Tada je potrebno postaviti težinu traktora taman dovoljnu da može vući to opterećenje pri tako određenoj brzini uz prihvatljivo proklizavanje. Ukupna težina traktora trebala bi završiti na 2.5 do 3 puta od ukupnog opterećenja koje se vuče.
Kada je traktor pre-balastiran (prevelike težine - malo ili nikakvo proklizavanje kotača) pretjeran moment se prenosi kroz podvozje i gume na zemlju. To može izazvati preopterećenje, trošenje i kvarenje podvozja. U ovom slučaju gorivo se dodatno troši za nošenje dodatnog tereta i za ne efikasan prijenos snage te sabijanje zemlje. Pre-balastirani traktor će se na kraju činiti i lijenim (sporim).
Pod-balastirani traktori brže troše ripne prilikom bržeg kretanja/starta, jer dodatno proklizavaju, a nikada ne donose punu snagu na vuču. Gorivo se više troši zbog dodatnih okretaja kotača za prevaljivanje iste udaljenosti.
Kod finog balastiranja važno je uzeti u obzir proklizavanje kotača, snagu i brzinu. Ukupna balastirana težina za vučene priključke trebala bi biti raspoređena na sljedeći način:

  Prednji
Zadnji
2WD 25 % 75 %
FWD 40 % 60 %
4WD 55 % 45 %

U jesen kada je većina tla tvrda, najefikasnije proklizavanje kotača je 7 do 11 %. Na obrađenom/pooranom tlu efikasno proklizavanje kotača je 10 do 14 %. Na tvrdom tlu kada je proklizavanje kotača 20 % umjesto 10 % potrošnja goriva je otprilike 15 % veća u odnosu na potrošnju dobro balastiranog traktora. To znači da će za velike traktore koji troše oko 14 galona goriva (53 litre) po satu tijekom najzahtjevnijih operacija potrošnja iznositi otprilike 16.1 galon (61 litra) po satu. U tom slučaju se dodatno i nepotrebno potroši 2.1 galon po satu (8 litara). Kod prekomjerne težine traktora (pre balastiran traktor) uz proklizavanje kotača od 4 % potrošnja goriva je otprilike 20 % u odnosu na potrošnju dobro balastiranog traktora. Ako se upotrijebi prethodni primjer, tada je gubitak goriva oko 2.8 galona po satu (10.6 litara).
Proklizavanje kotača je često neprimjetno dok ne premaši 20 %. Jednostavan način mjerenja proklizavanja kotača je označavanje udaljenosti koja se pređe sa deset okretaja pogonskih kotača traktora sa priključkom za obradu tla spuštenim u zemlju. Tada treba prebrojiti broj krugova pogonskih kotača koji se napravi za označenu udaljenost sa podignutim priključkom. Taj broj oduzmite od 10 i dobiveni rezultat pomnožite sa 10 da biste dobili postotak. Ako je broj okretaja kotača sa podignutim priključkom 8.8, tada je proklizavanje kotača 15 %, što je previše za tvrdo tlo i treba dodati utege. Ako je broj okretaja kotača 9.5, tada je proklizavanje 5 %, što je malo za tvrdo tlo i treba maknuti utege sa traktora.


Korištenje pravog goriva

Još jedan način uštede goriva je i sama vrsta goriva, odnosno upotreba prave vrste goriva u pravoj sezoni. Razlika je u upotrebi zimskog goriva u ljetnoj sezoni i obratno.
Normalna gustoća većine dizel goriva je od 0.80 do 0.874 kg/l za optimalan rad motora. Zimska goriva su tipično na minimalnoj gustoći, dok su ljetna na maksimalnoj. Motor traktora pretvara energiju goriva u korisni rad. Pošto su zimska goriva rjeđa, zbog povećanja viskoznosti goriva u hladnim uvjetima, imaju manje energije po litri. Zimski dizel ima oko 154000  BTU-a po galonu, dok ljetni ima oko 159000 BTU-a po galonu. To znači da zimski  dizel daje oko 3 %  manje energije nego ljetni dizel. Krivo gorivo je možda u redu koristiti zimi, ali preko ljeta koristiti zimsko gorivo i nije.
Vožnja traktora preko vrućeg dana zagrijava i gorivo, a to utječe i na performanse. Preko ljeta hladnije gorivo povećava performanse traktora. Neki proizvođači zbog toga ugrađuju čak i hladnjake za gorivo na traktore.

 

Manje obrađivati tlo

Najbolji nači za uštedu goriva prilikom obrade tla je manje obrađivati tlo. Količina korištenog goriva ovisi od farme do farme, od poljoprivrednika do poljoprivrednika. Potrošnja goriva ovisi o mnogo faktora  među kojima je i broj operacija obrade tla. Studije su pokazale da je ušteda na gorivu značajna kada se mašina za sijanje/sadnju priključi direktno iza nekog klasičnog uređaja za obradu tla.  Cijena goriva za sijanje po jedinici obradive površine je 2 $ za direktno sijanje i 5 $ za klasično sijanje. Ali 4 - 5 $ razlike je dosta često. Kada su ove studije rađene dizel za poljoprivrednike je bio 0.30 $ po litri, a sada su cijene mnogo veće.

Ova metoda izračuna nije tako jasna kada se uspoređuju sutavi sijanja bez obrade tla sa sustavima direktnog sijanja u kojima su primjenjene dodatni postupci radi povećanja prinosa, kao što su drljanje, rasipanje herbicida i drugi postupci obrade svi zajedno pomiješani. U postupku se moraju izvagati sve prednosti i mane takvog sustava, ali bez sumnje manje obrade tla smanjuje i troškove za gorivo. Metodu direktnog sijanja poljoprivrednici često neće primjeniti samo zbog uštede na gorivu, ali ako to prate i veći prinosi (ovisno o tlu i vremenu), očuvanje tla i manji boravak u polju, tada je to opcija vrijedna razmatranja. Na primjer u predjelima Dark Brown Soil Zone u Alberti (SAD) prinosi su isti ili veći kada se primjenjuje direktno sijanje jer se više vode sačuva za biljku tijekom sušne sezone. Smanjenje ukupne dubine dvostrukih sjekača/rovača tla će također smanjiti potrošnju goriva i često povećati urod.

 

Dodatni savjeti

Poljoprivrednici i farmeri mogu uštedjeti na novcu koji izdvajaju za gorivo pridržavajući se sljedećih savjeta.
Kada ne koristite traktor - ugasite ga. Mnogi ostavljaju svoj traktor da radi jer im je to lakše od ponovnog paljenja, ali to i nije najbolje za uštedu na gorivu.
Redovno održavanje je vrlo važno za dugotrajnost traktora, ali i za sigurnost vozača. Premda neki precjenjuju utjecaj redovnog održavanja  na potrošnju goriva, redovno čišćenje zračnih filtara i  redovno servisiranje su jako važni. Veći mehanički kvarovi mogu jako povećati potrošnju goriva.