Novosti > Vrhunski Kombajni za krumpir

Vrhunski Kombajni za krumpir

Vrhunski Kombajni za krumpir
Glavne karakteristike kombajna su:

 

Jednostavnost i preglednost – vrhunska preglednost u čitavom ciklusu, prednost u pogledu servisiranja, manje dijelova koji se troše (ukupni manji troškovi održavanja)


Manja potreba za snagom traktora, manja potrošnja goriva kod traktora – serijski svi kombajni posjeduju load sensing hidrauliku (opet manja potrošnja goriva budući se manje opterečuje traktor, naravno preduvjet je da i taj traktor ima load sensing hidrauliku)


 Najbolja roba se uvijek lakše proda – tako i kod krumpira gdje je kvaliteta vrhunske kakvoće budući da se zbog jednostavnije izvedbe manje oštećuje i u konačnici kod skladištenja ima manje otpada zbog truleži.


Pick up je kod ovih kombajna sa lijeve strane jer smo uvjerenja da operater na taj način može u nekim situacijama brže reagirati i otkloniti prepreku budući da je prirodna strana ulaženja/izlaženja u/iz traktora lijeva.


 U pravom smislu se može reči za njihove strojeve da su »made in germany«, kvaliteta je neupitna budući da su kod odabira dobavljaća svi morali zadovoljavati ISO 9001 standarde. Jednoredni kombajni i dvoredni kombajni imaju  70 % identičnih dijelova – fleksibilnost u opskrbi dijelova


Jednostavna transformacija kombajna iz pozicije za berbu krumpira u poziciju za berbu luka, mrkve – zamjena pick up-a


 Udobna pozicija za radnike na stolu za prebiranje sa obje strane budući da zbog dobrog rasporeda ima dovoljno mjesta i pozicioniran je izvan područja sa kojeg dolazi puno prašine (zadovoljniji radnici – više krumpira u radnom danu)


Pojedine radne operacije su pogonjene preko hidraulike traktora što je osobito važno kada se pogon preko kardanske osovine isključi kod okretanja na uvratinama


Više informacija možete dobiti na:

TRISA d.o.o.
Plitvička 17 Zamlača
42205 Vidovec
Hrvatska


Prodajni prostor i skladište
Mavra Schlengera 1a
42204 Turčin
 

GSM: 00385(0)91 225 5116

GSM: 00385(0)91 225 5117

Tel : 00385(0)42 500 401

Fax: 00385(0)42 500 402